La implantació del cubell multi producte a Berga començarà el 25 de setembre

La implantació del cubell multi producte a Berga, començarà el 25 de setembre. La substitució de les bosses grogues i grises per un nou bujol que servirà per recollir les fraccions de rebuig, paper i cartó i envasos es farà inicialment a la serra de Casampons, La Valldan, Els Pedregals i el Balcó del Berguedà i el Tossalet de les Forques fins al 6 d’octubre. Es tracta d’una primera fase per comprovar com funciona i veure quina és la millor manera de fer-ho extensiu a la resta de la ciutat. El Consell Comarcal donarà gratuïtament un cubell a cadascuna de les famílies a mesura que es vagi aplicant.

Ver más