Quants municipis fan la recollida selectiva porta a porta a Catalunya?

L'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta a presentat un balanç de l'estat de les implantacions d'aquest sistema.


D'ençà de les primeres implantacions de la recollida selectiva porta a porta (PaP) a Catalunya l’any 2000, el degoteig en nombre d’implantacions ha estat continu.
És, però, l’any 2018 que el nombre d’implantacions experimenta un fort creixement, amb un total de 65 noves implantacions. Aquest fort increment ve condicionat per l’entrada dels objectius en matèria de reciclatge marcats des d’Europa, i la constant pujada dels preus del cànon de residus per entrada a abocador i incineració. Això promou que els ens públics responsables del servei de recollida apostin pels sistemes més eficients que permetin aconseguir, en breu temps els millors resultats, en qualitat i quantitat, com és el cas de la recollida porta a porta.


Ver más