Satisfacció a Corbera el primer any de la implantació del sistema de recollida porta a porta

Durant aquest temps s'han anat resolent les petites incidències inicials, i la majoria de veïns i veïnes del municipi s'han adaptat perfectament a un sistema que ha aportat un enorme avenç en matèria ambiental.

Així doncs, les dades apunten a una bona tendència en relació a la separació i reciclatge dels diferents residus, tant siguin aportats mitjançant el porta a porta com a la deixalleria municipal fixa i/o mòbil.

Ver más