LA RECOLLIDA SELECTIVA AL NUCLI URBÀ DE SANTA CRISTINA D’ARO AUGMENTA DEL 24 AL 80 % GRÀCIES A LA IMPLANTACIÓ DEL PORTA A PORTA

Augmenta notablement la recollida selectiva de residus al nucli urbà de Santa Cristina d’Aro, destacant el creixement de la fracció orgànica en un 75 % en tot el terme, disminuint conseqüentment la recollida del rebuig en un 30 % en el còmput global del municipi.

Santa Cristina d’Aro, 12 de gener de 2023. – Santa Cristina d’Aro va implantar, el passat 1 de desembre de 2022, el nou sistema de recollida de residus Porta a Porta al nucli urbà de Santa Cristina d’Aro, gestionat per l’empresa GBI Serveis S.A.U.

Un mes després de la seva aplicació, el consistori ha dut a terme un seguiment del nou sistema en què les dades recollides indiquen que el percentatge de la recollida selectiva s’ha incrementat del 24 al 80 % en el nucli urbà, una millora molt notable que s’ha aconseguit en tan sols un mes d’aplicació del sistema.

Ver más