DOCUMENTS
Recomanacions sobre la recollida i gestió de residus en municipis PaP arran del COVID-19, per a ens locals i serveis de recollida PaP
Recomanacions sobre la recollida i gestió de residus a municipis PaP arran del COVID-19, informació cap a la ciutadania
Jornada “ El Porta a Porta pe assolir els objectius de les noves directives europees”
Programa de la Jornada “18 anys de la recollida PaP a Catalunya, passat, present i futur d’un model de recollida que arriba a la majoria d’edat”
Programa del curs sobre la implantació i gestió de serveis de recollida de residus Porta a Porta. (Segona edició)
Programa de les visites del curs sobre la implantació i gestió de serveis de recollida de residus Porta a Porta. (Segona edició)
Programa del curs sobre la implantació i gestió de serveis de recollida de residus Porta a Porta.
Programa de les visites del curs sobre la implantació i gestió de serveis de recollida de recollida de residus Porta a Porta
Informe: Balance económico de la recogida de residuos puerta a puerta y en contenedores para los entes locales y propuestas de optimización
Economic balance of door-to-door and road containers waste collection for local authorities and proposals for its optimisation
Informe: Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera per als ens locals i propostes d'optimització
Comparació de les bosses compostables i cubells airejats amb sistemes convencionals d'emmagatzematge per recollir la fracció orgànica dels residus sòlids urbans d'habitatges. Un estudi de cas de Catalunya (en anglès)
Situació dels sistemes de pagament per generació per la resta i els envasos de Miravet i Rasquera
Estudi. Impactes de l'ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM (en castellà)
Estudi. Impactes de l'ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM.
Manual de recollida selectiva Porta a Porta en castellà
Estudi. Viabilitat de la Recollida i el tractament de bolquers d'un sòl ús a Catalunya
Estudi de la implantació del compostatge de la FORM a petita escala
Article: Factors determinants dels nivells d'impropis de la FORM
Moció a favor d'un cànon de residus incentivador
Guia pràctica per a la recollida porta a porta en municipis de fins a 5.000 habitants
Manual Municipal de Recollida Selectiva Porta a Porta a Catalunya
Model d’adhesió
AGENDA
Viatge de cooperació tècnica a Bolívia en matèria de residus
Finalitza la segona edició del projecte d'intercanvi entre escoles de Catalunya i de Bolívia
L’Associació PaP participa en un tercer projecte de cooperació al desenvolupament a Bolívia
Jornada “18 anys de la recollida PaP a Catalunya, passat, present i futur d’un model de recollida que arriba a la majoria d’edat”
Sessió informativa a Tiana sobre la tecnologia aplicada a la recollida selectiva Porta a Porta
Tiana guanya el Premi Europeu de Prevenció de Residus
La Mancomunitat de serveis del Valle Norte de Lozoya s'interessa per la recollida Porta a Porta
Viatge a Bolívia dins el projecte de cooperació internacional
Elecció de la nova Junta Directiva de l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta
Segona edició del curs sobre implantació i gestió de serveis de recollida Porta a Porta
Lliurament a Bolívia de l'estudi: Proposta de model de gestió de residus orgànics a la Mancomunitat del Valle Alto
Visita tècnica a la recollida selectiva Porta a Porta a la ciutat de Milà
Representants de Bolívia viatgen a Catalunya per realitzar un curs de gestió integral de residus
Finalitza la prova pilot de la recollida selectiva de residus a Tiquipaya i Vinto, a Bolívia
Collbató nou membre de l'Associació PAP
Curs sobre implantació i gestió de serveis de recollida Porta a Porta
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà s’adhereix com a membre de l'Associació PAP
L’Associació PAP lidera un projecte de cooperació al desenvolupament a Bolívia a l'any 2015
L’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta membre del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels residus a Catalunya
Terrades s'adhereix com a membre de l'Associació PAP
Inici de la recollida selectiva Porta a Porta a Tiquipaya
Èxit en el viatge d'assistència tècnica a Bolívia
L’Associació PAP lidera un projecte d'assistència tècnica en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament a Bolívia
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA