adhesio

Procediment d’adhesió

Per a ser membre de l’Associació s’ha de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva.
Els membres de dret (ens locals) han de presentar, conjuntament amb la sol·licitud, un acord de l’òrgan competent (Ple municipal o Junta de Govern Local) sol·licitant a l’Associació la seva admissió com a membre de dret.

Model d’adhesió

De fet, el fonamental és que el municipi en qüestió compleixi amb els requisits que estableixen els Estatuts de l'Associació; singularment, que s’estigui efectuant, com a mínim, la recollida selectiva porta a porta de la FORM i de la RESTA.

Estatus de l’Associació
Cal enviar la sol·licitud al domicili de l’Associació:
Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta
Ajuntament de Tiana
Plaça de la Vila 1
Tiana (08391)
Barcelona.

Un cop l'Associacióadmeti els nous membres aquests gaudiran dels mateixos drets i deures que la resta de municipis, tal i com estableix l’Estatut.

Quotes

Les quotes s'aproven cada any amb els pressupostos durant l'Assemblea General i aquestes poden contemplar una part fixa d'entrada i una variable depenent dels habitants servits amb el PaP.

 

     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA