Pla de dinamització de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta

L’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta neix l’any 2002, fruit de la unió dels primers municipis a implantar la recollida Porta a Porta (PaP) a Catalunya, amb la voluntat de treballar plegats per informar, promoure i difondre aquest sistema de recollida, i amb  el convenciment que es tracta d'un model molt eficient que pot contribuir a l'assoliment dels objectius mediambientals. A més a més, l'associació vol esdevenir un referent i nexe d’unió entre diferents municipis per compartir experiències i buscar com optimitzar el sistema.

Al llarg d’aquests anys s’ha donat recolzament a diferents ens locals i supralocals, entitats i associacions que han volgut fer el pas d’implantar el PaP, s’han editat diferents tipus de materials i s’han organitzat cursos i jornades, amb l’objectiu principal d’oferir eines útils per a tothom que estava interessat en implantar una recollida PaP.

Per altra banda, s’han ofert alguns serveis exclusius per als associats. Actualment entre els principals serveis trobem la compra conjunta de material (bujols, cubells i bosses compostables) per la recollida PaP, així com trobades tècniques.

Ara, l’Associació vol donar un pas més endavant, per seguir treballant pels nostres objectius i, per aquest motiu, estem elaborant un PLA DE DINAMITZACIÓ per tal d’establir un full de ruta per als propers anys, en el que volem:

       Continuar informant i compartint experiències PaP i els bons resultats que se'n deriven.

       Donar a conèixer els beneficis de pertànyer a l'Associació i fer créixer la nostra base social.

       Contrarestar els missatges negatius al voltant del PaP que sovint venen d'alguns sectors polítics, tècnics i tecnològics contraris a aquest sistema, i generar un pensament positiu sobre la recollida PaP i els beneficis que comporta.

       Trencar tots els mites i tòpics vers el porta a porta.

       Crear noves eines i recursos per als ens locals que es plantegin la implantació del PaP, així com nous serveis per als membres associats.

Aquest Pla preveu una estratègia comunicativa i nous recursos i serveis.

L’estratègia comunicativa inclou:Rebranding. Realitzarem un replantejament de la imatge i missatge que volem transmetre per visualitzar que la recollida porta a porta és un model que s’adapta als temps actuals i que incorpora noves tecnologies.

Catàleg de serveis. Crearem un catàleg amb els nous serveis i recursos que s’incorporaran en breu i en farem difusió.

Fires i esdeveniments. Preveiem estar més presents en fires i esdeveniments i organitzar-ne de propis, com ara webinars.

Equip de comunicació. Comptarem amb el recolzament d’un expert en comunicació per poder donar més abast i transmetre a més mitjans de comunicació les experiències, resultats positius del sistema i les activitats que duem a terme des de l’Associació.

Pel que fa als nous recursos i serveis treballarem en el següent:Guia d’implantació i argumentari. Serà un suport tant per a polítics com per a tècnics, i donarem els coneixements necessaris i els missatges i arguments a la ciutadania de manera clara i adequada.

Accés al web només per a socis. Es crearà al nostre web, una part d’accés restringit per a socis, on hi haurà una biblioteca de documents, on es penjaran diferents documents d’interès com models de taxes justes, plecs de licitació, fitxes d’assessorament, etc. A més, es crearà una part de missatgeria i fòrum perquè els associats es puguin interrelacionar de manera directa.

Assessorament per als associats. Entre d’altres serveis, establirem una bossa d’hores perquè cada associat pugui rebre assessorament per part d’un consultor expert. D’aquest assessorament rebut es crearan unes fitxes d’assessorament que es penjaran a la biblioteca de documents perquè la resta d’associats s’ho puguin descarregar. També, a petició dels associats, es formaran grups reduïts de treball per abordar diferents temàtiques amb un consultor expert. Una altra demanda dels associats és donar continuïtat a les trobades tècniques. També s’incorporarà com a nou servei cap a l’associat la creació de píndoles formatives.

Com a recurs obert per a tothom es preveu crear un monòleg itinerant per tal de trencar amb mites i tòpics vers el PaP, amb un toc d’humor que faci el missatge més proper cap al ciutadà. Aquest recurs tindrà un preu diferenciat entre membres, segons siguin o no associats.

Per últim, a petició dels membres associats es crearan diversos recursos per difondre la recollida PaP en escoles, des de concursos a instituts i primària, com altres materials comunicatius.

Amb aquest Pla esperem seguir donant informació i suport a les noves implantacions i facilitar en tot el possible la tasca diària dels nostres membres associats.