LES ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS PORTA A PORTA S’ESTENEN A ALTRES INDRETS DE L’ESTAT