Recollida selectiva: l'hora de les grans ciutats

El 2021 es van separar a Catalunya el 46,6% dels residus que es van generar. Són cinc punts més que el 2018 i més de 14 respecte al 2006. Un rècord en la recollida selectiva i un augment sostingut que, tanmateix, no ha permès assolir els objectius europeus –50% de reciclatge el 2020-. De fet, no hi ha temps de lamentacions perquè la nova fita fixada és arribar al 55% el 2025.

Aquest increment progressiu de la recollida selectiva s'explica per una major consciència ciutadana, però també per l'extensió de sistemes eficients. En aquest sentit, en moltes comarques del país el sistema porta a porta ha esdevingut la norma i no pas l'excepció.

Veure més