El percentatge de recollida selectiva es manté estable en 80-83% amb el sistema porta a porta

Dilluns, 21 de novembre de 2022 a les 14:00

L’orgànica és la fracció que més es recull, seguida dels envasos. A més dels kg, ha millorat la qualitat de les fraccions amb un descens notable dels impropis (residus que no haurien d’anar en aquesta fracció), cosa que suposa estalvi econòmic.

La recollida de residus porta a porta segueix aportant bons resultats. Aquest mes d’octubre el percentatge de reciclatge ha estat del 81%, mantenint les xifres dels últims mesos, al voltant del 80-83%.

Veure més