Qui somLa Associació de Municipis Catalans per la recollida selectiva Porta a Porta és una associació sense ànim de lucre i independent que té com a objectiu principal promoure el model de recollida selectiva porta a porta

L’any 2000 els municipis de Tiana, Tona, Riudecanyes i la Mancomunitat la Plana van ser els primers a Catalunya que van implantar el sistema de recollida selectiva porta a porta. Des de llavors, aquest nombre s’ha anat incrementant fins arribar als més de 300 municipis que hi ha a l’actualitat.

En el convenciment dels beneficis d’aquest sistema, aquests primers ens locals es van unir per fundar l’Associació l’any 2002.

Són membres de dret tots aquells ens locals o comarcals que havent implantat una recollida porta a porta en els termes expressats, han estat admesos dins l’Associació.


Veure membres

La recollida porta a portaLa recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus (prèviament separats en origen) al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.
Saber-ne més

Municipis56 Ajuntaments, 1 Mancomunitat, 1 consorci i 8 Consells Comarcals formen part de l'associació, englobant en total 174 municipis326 Municicipis han implantat, totalment o parcial, un sistema de recollida selectiva porta a porta, amb la previsió que en els propers mesos es vagi incrementat el nombre d'implantacions.

Patrocinadors