Sistemes eficients a les ciutats, ja!

Avui, 17 de maig, és el Dia Mundial del Reciclatge i és important reflexionar el que s’està fent en matèria de recuperació i valorització de materials. En l’àmbit dels residus municipals a Catalunya, l’índex de recollida selectiva és un 46,6%. Això vol dir que dels 4 milions de tones de residus municipals que es van generar l’any 2021, se’n va recollir selectivament 1.878.000 tones (un 3% més que el 2020), i van ser fracció resta 2.149.400 tones, és a dir, 53% dels residus municipals. Per tant, i això no és cap novetat, més de la meitat dels residus municipals no es lliuren separats en origen.

See more