municipis

Documentació general

Jornada “ El Porta a Porta pe assolir els objectius de les noves directives europees”

20/12/2019 El 30 de gener de 2020 tindrà lloc a l’Auditori del Pati Manning a Barcelona la jornada “El Porta a Porta per assolir els objectius de les noves directives europees”, organitzada pel Col•legi...

 
Informe: Balance económico de la recogida de residuos puerta a puerta y en contenedores para los entes locales y propuestas de optimización

17/02/2014 Traducció al castellà de l’informe finançat per l’Agència de Residus de Catalunya, que l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta ha encarregat a la Funda...

 
Economic balance of door-to-door and road containers waste collection for local authorities and proposals for its optimisation

17/02/2014 Traducció a l'anglès de l’informe finançat per l’Agència de Residus de Catalunya, que l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta ha encarregat a la Fundac...

 
Informe: Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera per als ens locals i propostes d'optimització

08/11/2013 Informe finançat per l’Agència de Residus de Catalunya, que l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta ha encarregat a la Fundació Ent i que ha comptat amb l...

 
Estudi. Impactes de l'ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM (en castellà)

09/11/2010 Projecte Singular d’Interès General sol·licitat per l’Ajuntament de Malla i coordinat i realitzat per l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta, amb la col·laboraci...

 
Estudi. Impactes de l'ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM.

30/10/2010 Projecte Singular d’Interès General sol·licitat per l’Ajuntament de Malla i coordinat i realitzat per l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta, amb la col·laboraci...

 
Manual de recollida selectiva Porta a Porta en castellà

28/10/2010 L'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta fa un nou pas per difondre el model de recollida porta a porta ara ja arreu de l'Estat espanyol. Amb el suport econòm...

 
Moció a favor d'un cànon de residus incentivador

29/03/2010 En els darrers anys hi ha una tendència progressiva a la menor recaptació del cànon i a majors necessitats de repartiment de recursos entre potencials beneficiaris. Per fer front al desequilibri en...

 
Guia pràctica per a la recollida porta a porta en municipis de fins a 5.000 habitants

16/09/2009 Les actuals polítiques ambientals es basen en la prevenció, reutilització i reciclatge dels residus. En aquest sentit, la legislació catalana obliga a la totalitat dels municipis a efectuar la rec...

 
Manual Municipal de Recollida Selectiva Porta a Porta a Catalunya

14/09/2009 L'Associació ha editat, el febrer del 2008, un Manual d'implantació de recollides selectives porta a porta a Catalunya, amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya i l’Àrea de...

 
Model d’adhesió

08/06/2009 Per a ser membre de l’Associació s’ha de presentar una sol•licitud per escrit a la Junta Directiva. Els membres de dret (ens locals) han de presentar, conjuntament amb la sol•licitud, un acor...

 
Plec administratiu per a la compra conjunta de bosses compostables

02/08/2013 ...

 
Plec tècnic per a la compra conjunta de bosses compostables

02/08/2013 ...

 
Estatuts de l’Associació

08/06/2009 L’any 2000 els municipis de Tiana, Tona, Riudecanyes i la Mancomunitat la Plana van ser els primers a Catalunya que van implantar el sistema de recollida selectiva porta a porta. En el convencim...

 

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA