municipis

Constitució de la Xarxa per a un canvi de model i de normativa d'envasos i per a la implantació dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR)

L'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta entra a formar part de la Xarxa Retorna "Retornar per al futur" en el moment de la seva constitució i serà un dels líders del procés.

Què pretén la Xarxa?

1. Impulsar un canvi de legislació i de model de gestió dels residus, especialment dels envasos a l'Estat i a Catalunya.

2. Com a primer pas impulsar els Sistemes de Dipòsit Devolució i Retorn d'envasos (SDDR).

3. Promoure el debat i impulsar l'adhesió a la Campanya entre els ens locals (mocions i acords), les associacions municipalistes, els agents econòmics implicats, universitats, institucions, les entitats cíviques i la societat civil per abordar un canvi de model de gestió i
de normativa de residus i especialment d'envasos a l'Estat i a Catalunya.

4. Difondre activitats d'informació i sensibilització al conjunt de la societat catalana sobre l’excés de consum de recursos i la necessitat de reduir la “motxilla ecològica” del cicle dels envasos.

5. Coordinar-se amb la Redtorna estatal.

6. Representació en la interlocució del procés: presentació, debat i seguiment d'aquestes propostes al DMAH, al Govern català i al Parlament de Catalunya. Juntament amb Redtorna, participar en el debat i negociacions amb el Ministeri de Medi Ambient.

Més informació: http://www.residusiconsum.org

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA