municipis

Article: Factors determinants dels nivells d'impropis de la FORM

Puig Ventosa, I. i Freire González, J. (2010). Factores determinantes de los niveles de impropios en la FORM, Infoenviro 54:29-34. Es pot consultar a: www.infoenviro.es/numeros/infoenviro/actual/pageflip.html

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA