municipis

L'Associació dóna suport a Tiana en l'acte ciutadà de celebració dels 10 anys

El passat 5 de juny al matí es van celebrar diverses activitats lúdiques i festives a Tiana per celebrar el 10è aniversari de la implantació de la recollida selectiva porta a porta.

L'acte ha comptat amb la presència de l'Il·lm. Sr. Emili Muñoz, Alcalde de Tiana, i de la Sra. Assumpta Boba, regidora d'Argentona i com a representant de l'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA