municipis

Ponència: Experiències locals de recollida porta a porta a Catalunya: Artesa de Lleida

Experiències locals de recollida porta a porta a Cataluny: Artesa de Lleida. Memòria per la ponència de la jornada tècnica del 3 de juny del 2010 a càrrec de Il·lm. Sr. Ricard Pons, Alcalde d’Artesa de Lleida.

fletxa Veure document
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA