municipis

Presència del President de l'Associació a la jornada:

El dia 1 de febrer s'ha celebrat a Barcelona la jornada "L’escalfament global. Incineració de residus, solució o problema?”.

El President de l'Associació, Sr. Josep Maria Tost, va exposar que la implantació de la recollida porta a porta suposa entre d’altres beneficis: assolir uns alts nivells de recollida selectiva, baix nivel d’impropis, reducció de la quantitat i fermentabilitat de la fracció resta, corresponsabilització de la población, augment de la sensibilització per part de la población i reducció en la generació de residus per càpita.

També va expressar que des de l’Associació es considera que existeixen alternatives a la incineració de residus, s’ha d’apostar per a sistemes efectius en prevenció de residus i cal implantar sistemes de recollida selectiva que esdevinguin els més efectius, com el sistema porta a porta.

Per altra banda, destacar que l'Associació també està participant en el grup de treball de la llei de Prevenció i el foment del sistema de dipòsit i retorn d’envasos (SDDR).

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA