municipis

Publicat un article sobre la recollida porta a porta a la revista Consumer

Podeu consultar l'article al següent enllaç.
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2009/11/23/189331.php

La informació va ser facilitada per l'Associació.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA