municipis

Argentona, membre de l'Associació, implanta la Taxa Justa, un nou model de pagament de la taxa d’escombraries

Amb la Taxa Justa, Argentona vol fer més equitatiu el pagament de la taxa d’escombraries i, a la vegada, obtenir millors resultats en el reciclatge.

A Argentona, quan l’any 2004 només es reciclava el 15% dels residus, es va implantar el sistema de recollida porta per porta (PaP) de les fraccions orgànica i rebuig.

En els quatre anys següents, les xifres de reciclatge van augmentar fins al 52%. Va ser el desembre de 2008 quan, amb una població a la ratlla dels 12.000 habitants, la recollida selectiva PaP va ampliar-se també a les fraccions paper-cartró i envasos, de manera que, a la via pública, només hi van quedar –i actualment s’hi mantenen–, els
contenidors de recollida de vidre. De llavors ençà, un any més tard, el percentatge de recollida selectiva ha arribat al 63%, dada molt superior a la mitjana catalana, que és
del 34%.

No obstant això, els domicilis argentonins que fan esforços per reciclar, no reben cap incentiu, perquè la taxa d’escombraries no ofereix un tracte equitatiu als ciutadans. En altres paraules, els domicilis que produeixen més residus paguen el mateix que els que en generen pocs.

Així doncs, per fer la taxa d’escombraries més justa, la regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Argentona ha apostat per un nou model de pagament, que ja ha donat resultats satisfactoris als països europeus on s’aplica.

Aquest nou model de pagament, al qual anomenem col·loquialment Taxa Justa, a banda d’oferir un tracte més just, permet aconsegueix nivells de reciclatge molt superiors i, fins i tot, afavoreix la reducció de la quantitat de residus produïda.

fletxa Veure document
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA