municipis

Guia pràctica per a la recollida porta a porta en municipis de fins a 5.000 habitants

Les actuals polítiques ambientals es basen en la prevenció, reutilització i reciclatge dels residus. En aquest sentit, la legislació catalana obliga a la totalitat dels municipis a efectuar la recollida selectiva de totes les fraccions i en especial de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).

Des de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, a partir de l’experiència dels municipis que han implantat aquest tipus de recollida des de l’any 2000 a Catalunya, s’ha volgut realitzar la present Guia pràctica per a la recollida porta a porta en municipis de fins a 5.000 habitants, com a eina per facilitar aquells municipis que, per a fer front les noves exigències legals, optin per implantar la recollida selectiva porta a porta, ara o potser més endavant.

Aquest document forma part del projecte singular d’interès general subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya “Viabilitat de la implantació de la recollida porta a porta de FORM en municipis de menys de 5.000 habitants”, on també s’analitza l’estructura econòmica d’aquest model i la viabilitat d’implantació per part de municipis amb menys de 5.000 habitants.

Amb aquest projecte es vol donar a polítics i tècnics una informació útil, rigorosa i sintetitzada sobre la recollida selectiva porta a porta i animar als municipis que heu d’implantar la recollida de la FORM, que ho feu amb aquest sistema que del tot segur us farà avançar en la gestió dels residus al vostre municipi.

fletxa Veure document
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA