municipis

Article: Resultats de la prova pilot de l’ús de cubells airejats a Tiana

Alexandre Puente i Enric Coll.
Publicat a la revista Novamont informa, en representació de l'Ajuntament de Tiana.

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tiana va realitzar una prova pilot per observar els resultats de l’ús de cubells airejats per a la separació en origen de la fracció orgànica dels residus municipals.

El cubell airejat permet reduir les olors generades per les restes acumulades, ja que es propicia la renovació d’aire i s’eviten els processos anaeròbics, i també evita l’aparició de lixiviats (aigua evaporada i condensada de nou) al fons del recipient.

Es van repartir cubells airejats a una setantena de veïns i veïnes voluntaris. Tres mesos després, es va realitzar una enquesta telefònica sobre el seu funcionament a una part dels voluntaris.

Els resultats obtinguts confirmem les previsions teòriques inicials. Tot i haver un percentatge elevat de veïns amb problemes d’excés d’aigua, la quantitat absoluta ha disminuït i la presencia d’olors molestes ha desaparegut.

La resposta veïnal ha estat bona i l’opinió respecte el cubell és d’acceptació i recolzament: un 79% dels enquestats considera l’ús del cubell airejat com una millora.

fletxa Veure document
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA