municipis

Article: Avantatges en el tractament de la FORM mitjançant l'ús de la bossa compostable

Patricia Martín. Enginyera Agrònoma de Gestió del Medi Ambient.
Presentat a la 4a Jornada de Prevenció de Residus Municipals, organitzada per l'ARC, i a les I Jornades de la Red Espanyola de Compostatge.

Article original en castellà.

Podeu descarregar una presentació a l'enllaç http://www.arc.cat/ca/publicacions/pdf/ccr/4j_prevenciorm/programa.pdf

La FORM recollida mitjançant bossa compostable comporta avantatges en la gestió.

Per això es presenta la bossa compostable així com el sistema airejat (ús combinat d'un cubell perforat i una bossa compostable) per a la recollida selectiva de la FORM i es posa de manifest els avantatges amb relació a la separació en origen, la recollida i el compostatge.

També es pretén demostrar, havent analitzat entre d'altres els resultats de les caracteritzacions de la FORM a Catalunya, que la matèria orgànica recollida mitjançant bossa compostable és de major qualitat i no només per l'ús inherent de la bossa sinó per altres canvis que aquesta comporta.

La bossa es biodegrada durant el procés de compostatge i permet reduir una part del rebuig que es genera en la planta de tractament.

Una FORM d'alta qualitat i amb un baix percentatge d'impropis és compatible amb un tractament biològic de màxima simplicitat tecnològica (sobretot en les línies de pretractament i posttractament) i, en conseqüència, de menor cost d'inversió, obtenint un compost final de major qualitat.

Amb l'ús del sistema airejat, gràcies a la transpiració de les bosses compostables, es redueix el pes del residu orgànico a causa de l'evaporació de part del seu alt contingut en aigua, amb la qual cosa es generen menys lixiviats en la planta de compostatge, a més de facilitar-se la recollida i el transport d'aquesta fracció.

També disminueixen els fenòmens fermentativos anaeròbics i les acumulacions de vapor d'aigua condensat en el cubell, el que redueix les molèsties i permet que la separació per part dels ciutadans sigui més comfortable, la qual cosa fa possible una major participació ciutadana en la separació de la FORM.

fletxa Veure document
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA