municipis

Presentat a la Diputació de Barcelona el treball sobre la implantació de la recollida porta a porta a la província

En el marc dels diversos contactes i relacions que l'Associació ha anat establint el darrer any amb diferents administracions i institucions, s'ha treballant de manera molt fluïda amb l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Entre les diverses qüestions que s'han anat concretant, la Diputació de Barcelona va encarregar a l'Associació la realització d'un Estudi sobre el seguiment de la implantació de la recollida selectiva porta a porta a la província de Barcelona.

Aquest mes de juliol s'ha lliurat formalment l'estudi realitzat per part de l'Associació a l'Oficina de Sensibilització, Divulgació i Participació Ambiental de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a la Província de Barcelona actualment ja hi ha 32 municipis que tenen aquest sistema, ja sigui de manera total, o bé parcialment.

L'estudi també inclou informes sobre les visites que ha realitzat l'Associació a alguns d'aquests 32 municipis per donar-los suport i assessorar-los en les necessitats que plantegin, i a municipis que mostren interès o es plantegen implantar la recollida selectiva porta a porta.

La principal tasca per aquests altres és destacar els bons resultats que s’estan obtenint amb aquest sistema de recollida, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, l’expansió que està experimentant al territori i informar de les principals avantatges i possibles problemes amb que es poden trobar. Pels municipis interessats es mira de buscar informació d’altres municipis amb característiques similars que els hi puguin servir de referència i es facilita contacte amb el tècnic de l’ajuntament perquè els pugui assessorar sobre la implantació. Això, a banda, de l’oferiment de l’Associació per resoldre qualsevol dubte que els hi pugui sorgir abans, durant o després del procés.

L’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta pot jugar un paper important de suport i difusió del sistema de recollida porta a porta, especialment als 135 municipis de la província de Barcelona que encara no han implantat la recollida selectiva de la FORM, dels quals 129 són municipis de menys de 5.000 habitants on la recollida selectiva porta a porta destaca com una molt bona alternativa degut a les característiques d’aquest tipus de municipis.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA