municipis

Reunió del President de l'Associació amb l'Agència de Residus de Catalunya

El passat 14 de juliol, el President de l'Associació, Sr. Josep Maria Tost, acompanyat per la Comissionada Tècnica, Sra. Montse Cruz, es van reunir amb representants de l'Agència de Residus de Catalunya, Sra. Genoveva Català i Sr. Josep Simó.

Aquestes trobades són fruit de la constant i mútua col·laboració de l'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta amb l'Agència de Residus de Catalunya.

Per part de l'Associació es va informar dels projectes que està desenvolupant l'Associació i, especialment, els que compten amb el suport econòmic de l'ARC a través de subvencions de projectes singulars d'interès general atorgats a municipis membres de l'Associació i que es gestionen des de l'Associació.

Per part de l'ARC es va confirmar que s'ha encarregat a l'Associació fer un Estudi sobre la situació i estat d'implantació de la recollida selectiva porta a porta a Catalunya.

Finalment, des de l'Associació es va exposar el nostre punt de vista sobre el cànon i el retorn del cànon, sobre el conveni amb Ecoembes i sobre la construcció d'una nova incineradora, i per part dels representants de l'ARC es va informar sobre l'estat actual d'aquestes qüestions.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA