municipis

L’Associació PaP participa en un tercer projecte de cooperació al desenvolupament a Bolívia

Tiana, 19 de febrer de 2019

En el marc de la convocatòria per a projectes de Cooperació al Desenvolupament de l’any 2017 de la Diputació de Barcelona, l’Associació PaP ha sol•licitat subvenció per realitzar un tercer projecte de Cooperació a Bolívia.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, a data 29 de novembre de 2018, ha seleccionat el projecte presentat per l’associació: Consolidació i Expansió de la Recollida Selectiva, el Compostatge i Reciclatge a Bolívia.

Aquest projecte dóna continuïtat als projectes de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona realitzats a les convocatòries 2014 i 2015 i es compta de nou com a socis a l’Agència de Residus de Catalunya i a la Mancomunitat la Plana.

L’objectiu del projecte és millorar la gestió dels residus a la regió de Cochabamba, tot enfortint les capacitats dels governs locals a través del intercanvi de coneixements i bones pràctiques i el treball en xarxa. S’espera que aquestes bones experiències siguin un exemple i tinguin un efecte multiplicador, de manera que s’estenguin a altres indrets del País.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA