municipis

Programa de la Jornada “18 anys de la recollida PaP a Catalunya, passat, present i futur d’un model de recollida que arriba a la majoria d’edat”

Programa de la jornada que es realitza el dia 5 de juny de 2018 a Tiana, amb motiu del 18è aniversari de l’ implantació de la recollida PaP a Catalunya

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA