municipis

Lliurament a Bolívia de l'estudi: Proposta de model de gestió de residus orgànics a la Mancomunitat del Valle Alto

El 8 de desembre de 2015, es va lliurar en sessió ordinària de la directiva de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto de Cochabamba, l'estudi : "Propuesta de modelo de Gestión de residuos Orgánicos para la Mancomunidad del Valle Alto de Cochabamba".

L’estudi ha està realitzat en el marc del projecte de cooperació al desenvolupament 2015: ”Implementació de la recollida selectiva, el compostatge i reciclatge a Bolívia”, finançat per la Diputació de Barcelona, liderat per l’Associació PaP i que compta com a socis del projecte a l’Agència de Residus de Catalunya, la Mancomunitat la Plana i la consultoria Spora.

Aquest estudi es realitza com a suport tècnic en el marc d'un plantejament global de Gestió de Residus que el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia està impulsant per tal de solucionar el greu problema que suposa la mala gestió de residus i contaminació que pateix aquesta mancomunitat de 15 municipis. Aquest és el primer projecte de gestió mancomunada de residus que encapçala el país.

L'estudi fa un anàlisi d'alternatives de possibles ubicacions i de tipologia de plantes o planta de compostatge, així com de costos i vehicles necessaris per a cadascuna de les opcions plantejades, tot això partint de criteris de generació de residus orgànics, costos de transport i costos d'operació.

Aquest és el primer pas per poder continuar amb estudis detallats de disseny pel que fa a la implementació de la gestió de la matèria orgànica als 15 municipis de la Mancomunitat.

A la sessió del dia 8, hi va haver presentacions per part del Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia i de l'Agència de Residus de Catalunya i van ser presents regidors i alcaldes dels 15 municipis.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA