municipis

Visita tècnica a la recollida selectiva Porta a Porta a la ciutat de Milà

En el marc del curs sobre implantació i gestió de serveis de recollida de residus porta a porta, organitzat pel Col•legi d’Ambientòlegs i l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, el dia 22 i 23 d’octubre s’ha realitzat una visita tècnica per conèixer l’experiència de la recollida porta a porta a la ciutat de Milà.

Durant aquesta visita s’ha pogut conèixer l’experiència porta a porta a Itàlia i més en concret a la ciutat de Milà, fer el seguiment del porta a porta in situ, com les comunitats de veïns organitzen l’emmagatzematge dels residus, visita a l’empresa de recollida AMSA, a la planta de tractament biològic de Montello, al punt net del Consorzio Est Milano i assistir al seminari tècnic al Consorci Italià de Compostatge (CIC).

Milà, ciutat de 1,3 milions d’habitants, realitza la recollida porta a porta de les 5 fraccions i es recull 2 cops per setmana, un dia en el que es recull la fracció orgànica i la resta i un altre en el que es recull les 5 fraccions. Els resultats són molt positius amb uns valors de recollida selectiva per sobre del 50%, la recollida de la FORM per sobre dels 250 gr per habitant i dia i amb un valor promig d’impropis de la fracció orgànica del 4,27%.
En els propers mesos està previst que s’apliqui el sistema de pagament per generació a Milà.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA