municipis

Curs sobre implantació i gestió de serveis de recollida Porta a Porta

Degut als bons resultats en recollida selectiva de les experiències dels municipis que tenen implantat un sistema porta a porta, ha quedat palès en els darrers temps una creixent demanda de informació i formació sobre els passos a seguir per passar d’un sistema de contenidors a un sistema porta a porta i dels costos associats que això comporta.

És per aquest motiu que des de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta i l’Escola de Formació del Col•legi d’Ambientòlegs, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Barcelona, s’organitza durant els mesos d’octubre i novembre de 2015, un curs sobre la implantació i gestió de serveis de recollida selectiva porta a porta.

L’objectiu d’aquest curs és la de formar a tècnics i polítics interessats a implantar una recollida selectiva porta a porta, sobre els avantatges, disseny, implantació, comunicació, gestió i costos per introduir aquest model de recollida de residus.

El curs consta de 25 hores teòriques i diverses visites tècniques opcional per conèixer diferents experiències i en les que es podrà veure la recollida porta a porta in situ i visitar una planta de compostatge a petita escala i de baix cost, on es tracta la FORM d’alta qualitat.

Per més informació i inscripcions consultar el programa del curs i de les vistes tècniques:

http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_209.pdf

http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_208.pdf

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA