municipis

L’Associació PAP lidera un projecte de cooperació al desenvolupament a Bolívia a l'any 2015

La Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta una subvenció dins el marc de projectes de cooperació al desenvolupament de la convocatòria de l’any 2015, per a realitzar el projecte “Implementació de la recollida selectiva, el compostatge i reciclatge a Bolivia".

Aquest projecte dóna continuïtat a l’assistència tècnica als municipis de Tiquipaya i Vinto a Bolívia, atorgat per la diputació de Barcelona dins la convocatòria de l’any 2014. En aquesta fase conformen altre cop el partenariat format per l’Associació PaP, l’Agència de Residus de Catalunya, la Mancomunitat la Plana i l’empresa Spora.

En la primera fase del 2014 s’ha dut a terme l’elaboració del Pla d’implementació de la recollida selectiva als municipis de Tiquipaya i Vinto i el disseny de la campanya de comunicació i participació ciutadana, que ha donat lloc a una prova pilot en un dels barris de cada municipi.

En el projecte del 2015 es té previst estendre la recollida selectiva a 3 barris més de cada municipi, implementar la campanya de comunicació a través de espots de televisió i radio, campanya d’informació ciutadana porta a porta i a les escoles. A més, a banda de consolidar i donar continuïtat a la feina feta als municipis de Tiquipaya i Vinto, es vol traslladar aquestes experiències als municipis de la Mancomunitat del Valle Alto, elaborant un Pla d’implementació de la recollida selectiva i establint treballs d’intercanvi entre els tècnics dels dos municipis amb els de la Mancomunitat.

Per altra banda, també es té previst enfortir tècnicament els processos relatius al compostatge i a l’acopi i venda dels residus reciclables, degut a l’alt potencial en inclusió social i emprenedoria econòmica de diversos col•lectius en situació de vulnerabilitat, en gairebé tots els casos formats per dones, com en el cas de les dones operadores a la planta de compostatge, associació de dones productores de flors, associació de dones pel reciclatge, associacions agrícoles i microempreses locals.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA