municipis

L’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta membre del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels residus a Catalunya

A data 11 de juny de 2015 ha sortit publicat al DOGC el Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya.

L’objecte d’aquest Decret és regular la composició i el funcionament del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya, com a òrgan d’assessorament i de participació del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en relació amb les accions en matèria de prevenció, reducció i gestió dels residus.

En el seu article 2, punt 1, enumera els membres integrants del Consell, dins el qual s'inclou un representant de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta.

fletxa Veure document
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA