municipis

Inici de la recollida selectiva Porta a Porta a Tiquipaya

Durant la inauguració el dia 14 de maig de les obres d’ampliació i millora de la planta de compostatge del municipi de Tiquipaya, dins el marc de conveni que tenen l’Agència de Residus de Catalunya i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia, s’ha donat inici a la recollida selectiva porta a porta a un barri del municipi, donant servei a unes 2.000 persones.

La implantació de la recollida selectiva porta a porta a Tiquipaya compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona en el marc del projecte d’assistència tècnica per consolidar les experiències de gestió de residus als municipis de Tiquipaya i Vinto i convertir-los en referent a Bolívia. Projecte liderat per l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta i que compta com a socis a la consultoria Spora, la Mancomunitat La Plana i l’Agència de Residus de Catalunya.

Amb aquesta fase s’inicia així la capacitació de la població per a la correcta participació en la recollida selectiva porta a porta que s’anirà estenent de manera progressiva a la resta del municipi.

Durant la inauguració, la Ministra de Medi Ambient i Aigua de Bolívia va destacar la importància de replicar l’experiència de la gestió responsable de Tiquipaya a la resta de municipis del País i el seu compromís de fer de Tiquipaya un exemple a seguir.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA