municipis

Darnius nou membre de l’Associació PAP

El 9 d’abril de 2015 la junta directiva de l’associació ha aprovat l’adhesió de l’ajuntament de Darnius com a nou membre de ple dret.

Municipi de l’Alt Empordà compta amb una població de 534 habitants i va implantar la recollida selectiva porta a porta al mes de desembre del 2014.

Amb aquesta nova adhesió ja són 26 municipis, una Mancomunitat i un Consorci els que formen part de l’Associació, agrupant en total 72 municipis.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA