municipis

Sant Vicenç de Torelló inicia la recollida selectiva Porta a Porta

El municipi de Sant Vicenç de Torelló ha iniciat el dia 2 de febrer de 2015 la recollida selectiva porta a porta als nuclis de Sant Vicenç i Vila-seca. En la colònia de Borgonyà en un principi no es fa la recollida porta a porta. En total el 75% de la població està servida amb el nou sistema.

La fracció orgànica es recull porta a porta tres cops per setmana amb l’ús obligatori de la bossa compostable, el multiproducte dos cops i cada 15 dies es recull la fracció resta.

El municipi disposa de 4 àrees d’aportació pensades pels veïns de les masies.

Amb aquesta nova implantació ja són 113 municipis a Catalunya que han optat per aquest sistema de recollida.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA