municipis

TIANA INICIA UNA CAMPANYA DE REFORÇ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

Dissabte 29 de març, Tiana va iniciar una campanya de reforç de la recollida porta a porta de residus adreçada a la ciutadania. Actualment ja s’ha fet entrega de 1709 kits amb la nova tecnologia.

Aquest kit està format per dos cubells de 20 litres, un per a la fracció orgànica i l’altre per al rebuig, els quals estan dotats amb un TAG (transponedor) que permet realitzar lectures en temps real al camió del servei de recollida de residus.

Els objectius que es volen assolir amb la implantació d’aquesta nova tecnologia són:

• Millorar l’eficiència del servei de recollida porta a porta. Gràcies als TAG dels cubells i al sistema de lectura dels camions, es podran introduir i consultar incidències al servei en temps real i, per tant, es podran resoldre d’una manera més ràpida que fins ara.

• Millorar el grau de participació en la recollida porta a porta. La nova tecnologia també permet fer un seguiment d’aquells habitatges que participen de forma activa en la recollida porta a porta. D’aquesta manera s’espera incidir sobre l’abandonament de bosses d’escombraries a la via pública, l’abús dels contenidors de les àrees d’emergència i la fuita de residus cap a municipis veïns.

• Millorar els índexs de recollida selectiva de la fracció orgànica. Un millor grau de participació en la recollida porta a porta comporta, de retruc, poder obtenir uns millors resultats en la recollida porta a porta de la fracció orgànica.

A partir del 5 de juny, coincidint amb el Dia del Medi Ambient i amb el 14è aniversari de la implantació de la recollida porta a porta al municipi, el servei porta a porta passarà a recollir els residus que es treguin només amb els nous cubells.

Amb la implantació d’aquesta nova tecnologia, Tiana es posa una vegada més al capdavant dels municipis que aposten per la innovació i el reciclatge.

La campanya de comunicació, com els cubells i la nova tecnologia, s’han finançat íntegrament amb fons de l’Agència de Residus de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA