municipis

LA COMPRA CONJUNTA DE BOSSES I FUNDES COMPOSTABLES ENTRE ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ PAP REPRESENTA UN IMPORTANT ESTALVI ECONÒMIC. Els estalvis assolits van des d’un 8% fins a gairebé un 30% segons tipologia de bossa o funda compostable

Un dels principals problemes de gestionar la fracció orgànica són els impropis que aquesta pugui contenir, es a dir, aquells residus que no corresponen a la fracció orgànica. La presència d’aquests impropis dificulta la seva gestió, malmet la qualitat i incrementa els costos del seu tractament.

Una fracció orgànica recollida selectivament de molt bona qualitat hauria de tenir un nivell d’impropis inferior al 2%; aquest fet es sol donar en recollides selectives en origen, en municipis que recullen porta a porta, que van acompanyades de l’ús generalitzat de la bossa compostable.

Per aquest motiu, des de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta es considera important potenciar-ne el seu ús per a realitzar la recollida selectiva de la fracció orgànica i estendre’l entre els municipis. En aquest sentit, entre els objectius de l’Associació PAP està efectuar compres de tot tipus de material (bosses compostables, cubells, etc.) de manera que comporti un estalvi econòmic i procedimental per als membres de dret associats.

Així, amb la finalitat de facilitar el procés als ens locals associats, s’ha establert un Acord Marc per agregar la compra de bosses i fundes compostables, procés que s’ha dut a terme a finals de l’any 2013.

D’aquesta manera, per la comanda realitzada pels membres associats per aquest 2014, representa un estalvi econòmic important, que per a les bosses de 10L (42 x42 cm) ha estat d’un 8,63%, per les de 10L Plus (45 x43 cm) aquest estalvi ha estat d’un 12%, per les de 25L (60 x 68 cm) ha representat un 29,84% i per les fundes de 120L ha estat d’un 24,87%.

En aquesta línia, des de l’Associació PaP seguirem treballant en aquest sentit, per tal que altres municipis s’animin a incentivar l’ús de la bossa compostable i participin a la compra conjunta, de manera que a l’incrementar aquesta comanda, puguem augmentar encara més aquests percentatges d’estalvi i resulti un benefici econòmic, procedimental i ambiental per a tots els associats.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA