municipis

IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA DE LA MATÈRIA ORGÀNICA A LA CIUTAT DE MILÀ

El 26 de novembre de 2012 es va iniciar la recollida selectiva porta a porta de la fracció orgànica a la ciutat de Milà. La implantació s’ha realitzat en una primera fase a la zona sud-oest, amb un total de 313.000 habitants servits, i s’estendrà de manera gradual durant l’any 2013 fins donar cobertura a tota la ciutat en el 2014.

La ciutat, situada a l’oest de la regió Llombarda és la segona ciutat d’Itàlia en nombre d’habitants, amb un total de 1,3 milions i una densitat de població de 6.800 habitants/Km2.

Durant la fase d’implantació, realitzada el 3 de setembre de 2012, es van lliurar els kits per les famílies, amb el repartiment total de 4.250.000 bosses compostables, 170.000 cubells airejats marrons de 10L i 12.000 contenidors marrons de 120L.

La recollida selectiva a l’any 2011 a Milà va ser d’un 35,9%, amb la implantació de la recollida porta a porta s’espera augmentar el percentatge de reciclatge i la quantitat i qualitat de la fracció orgànica recuperada.

Els primers resultats d’aquests mesos d’implantació han mostrat una elevada qualitat de la fracció orgànica obtinguda. Les mostres analitzades han situat entre el 2 i 2,5% el nivell d’impropis, arribant en una de les zones analitzades assolir com a mitjana un 1,6%. Aquests bons resultats es deuen al seguiment disciplinat que està realitzant la població i a l’ús generalitzat de la bossa compostable.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA