municipis

CONTRA L'ÚS PARTIDISTA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS

L'Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva Porta a Porta, és una associació sense ànim de lucre i totalment independent de qualsevol interès polític o econòmic, que té com a principal objectiu difondre, informar i assessorar sobre la recollida selectiva porta a porta (PaP).

Ressaltem "independent de qualsevol interès polític" ja que l'associació està formada per municipis de tots els colors polítics: CiU, ERC, PSC, PP, ICV i partits independents. Tots ells indistintament han apostat per un sistema que ha demostrat, en els anys que porta d'implantació, ser el més eficient i sostenible. Per aquest motiu, des de l'associació sempre hem treballat perquè la recollida selectiva PaP no s'utilitzi com a arma electoral, ni per a fins partidistes.

Ens sorprèn la manera tan extrema en què s'ha polititzat la gestió dels residus al País Basc. Mai s'hauria de posar color a un sistema de recollida que després de l'experiència ha demostrat clarament els seus bons resultats.

En els últims mesos hem llegit a la premsa que el sistema de recollida PAP és un sistema "brut, antiestètic, ineficaç, insalubre, car, que desllueix els municipis, que compta amb l'oposició majoritària de la ciutadania, que converteix els ciutadans en esclaus de les escombraries ", etc. Per aquest motiu, des de l'associació volem donar la nostra visió, amb l'experiència que hem reunit al llarg de més de 12 anys i amb un total de 101 municipis que realitzen aquest tipus de recollida a Catalunya.

Des de les primeres implantacions l'any 2000, la recollida selectiva PaP ha estat, fins la data d'avui, el sistema que ha arribat als nivells de recollida selectiva en termes de quantitat i qualitat més elevats, aconseguint nivells entre el 60 - 80% de recollida selectiva (doblant la mitjana dels municipis que realitzen la recollida mitjançant el cinquè contenidor) i amb un baix percentatge d'impropis en la recollida selectiva de bioresidus (en la majoria de casos per sota del 5%). Aquests bons resultats han donat lloc a que cada dia més municipis catalans estiguin implantat aquest sistema de recollida.
La correcta implantació del PaP requereix d'una ferma voluntat política i un sòlid plantejament tècnic, que mostrin a la ciutadania, de forma veraç, transparent i sense prejudicis, els avantatges d'aquesta opció de recollida. Quan les implantacions s'efectuen de forma correcta, els bons resultats s'assoleixen ràpidament i la percepció social en general, tot i possibles reticències inicials (que sempre n'hi ha), acaba sent molt positiva. La valoració que han fet diversos municipis mitjançant enquestes postimplantació del sistema, és que gran part dels ciutadans valora molt positivament la confortabilitat, en no haver de desplaçar-se per llençar les escombraries.

Sí que és cert que una implantació PaP requereix un canvi d'hàbits a la llar, però amb bona informació i conscienciació aquest canvi s'assimila ràpidament i s'integra de forma natural en el dia a dia.

Les experiències fins al moment a Catalunya han tingut lloc en municipis de fins a 15.000 habitants. Això no vol dir que la implantació no sigui possible en municipis de major grandària o en ciutats. A Itàlia hi ha diverses experiències en grans ciutats (Milà, Novara, Torí, Nàpols, Bolonya, Roma), nombroses experiències amb més de 100.000 habitants (Monza, Salerno), que o ja l'han implantat o bé ho estan fent progressivament.

La confrontació partidista no hauria desviar d'un debat seriós i serè sobre gestió de residus i models de recollida. En aquest context, la recollida selectiva porta a porta té una sèrie d'arguments a favor recolzats per resultats de més d'una dècada a Catalunya i de molts més en altres latituds amb major trajectòria.


Junta Directiva i
Comissió tècnica
Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA