municipis

Jornada sobre la recollida de residus porta a porta al Vallès Occidental

Es van celebrar les primeres de les jornades organitzades pel Consorci per a la gestió de Residus del Vallès Occidental al llarg de l'any. La jornada s'ha celebrat l'11 de gener a la planta de Compostatge i Biometanització de Can Barba.

Les jornades van dirigides als responsables dels ajuntaments de la comarca i al llarg de l'any proposaran diferents temes de debat i treball per tal de millorar l'eficiència i l'optimització dels serveis municipals de recollida i gestió de residus.

En aquesta primera sessió es va analitzar la recollida porta a porta.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA