municipis

Seva remodela les àrees d'aportació de les urbanitzacions

El passat 14 de gener, al local social del Muntanyà a Seva, es va celebrar una reunió informativa pels veïns de la zona sobre les àrees d’aportació de residus domèstics. Aquesta reunió va comptar amb la presència de l’alcalde, el Sr. Èric Vila i del regidor de medi ambient, el Sr. Joan Queral de l’Ajuntament de Seva i de Carles Salvans, tècnic de la Mancomunitat La Plana, ens responsable de la recollida i gestió dels residus municipals.

El motiu de la convocatòria d’aquesta reunió era exposar als veïns els canvis que l’actual equip de govern conjuntament amb la Mancomunitat La Plana estan duent a terme a les àrees d’aportació de recollida selectiva d’escombraries. Aquesta remodelació té per objectiu millorar-ne l’ús i adequar les esmentades àrees a les necessitats actuals de les urbanitzacions.

Les noves àrees tenen una nova estructura amb el terra pavimentat, delimitades amb una tanca de fusta i s’hi pot accedir a través d’una petita porta. En el seu interior hi ha diversos contenidors diferents per facilitar la recollida selectiva. A més, s’ha col•locat un nou contenidor on únicament s’hi poden dipositar les restes vegetals (la gespa i la poda sense bosses de plàstic) i que esta degudament identificat. Aquest nou model d’àrea permet quasi triplicar la capacitat de recollida de cadascuna de les àrees respecte a les estructures que hi havia anteriorment. Les àrees estaran equipades amb una càmera i amb rètols informatius per tal de garantir-ne un ús adequat.

A més, i per normativitzar el funcionament de l’àrea i de la gestió dels residus en general, l’Ajuntament ha aprovat recentment l’Ordenança de la recollida de residus municipals.

La reunió va servir, també, per recordar als veïns com realitzar correctament la selecció de les deixalles a casa i de quin és el funcionament de les diferents recollides.
L’Ajuntament i la Mancomunitat La Plana tenen previst que en les properes setmanes entrin en funcionament totes les àrees previstes i que amb aquest fet, junt amb la resta d’accions desenvolupades, s’aconsegueixi una millor gestió global, s’obtinguin un alts índex de recollida selectiva i recuperació dels residus domèstics en aquest sector i, també, una reducció de costos del servei.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA