municipis

Colmenarejo visita un municipi català amb recollida selectiva porta a porta

El passat 28 de novembre, el tècnic de medi ambient del municipi de Colmenarejo, situat al nord-oest de la Comunitat de Madrid, a poc més de 30 km de la ciutat, i a través de l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, va conèixer de primera mà alguna de les experiències de la recollida porta a porta del nostre país.

Actualment a Colmenarejo es realitza la recollida dels residus municipals mitjançant contenidors de vorera, a través de diferents gestors privats en funció de les fraccions i amb la voluntat de millorar i optimitzar la gestió dels residus en general, ha volgut conèixer detalladament i in situ les característiques de la recollida selectiva porta a porta. Així doncs, i mitjançant l’actual comissionat tècnic de l’Associació, va conèixer i visitar el municipi de Tona, a la comarca d’Osona, municipi integrant de la Mancomunitat La Plana, i on es realitza la recollida selectiva porta a porta des de l’octubre del 2000, municipi amb unes característiques molt similars a Colmenarejo, tant per població, amb poc més de 8500 habitants, com per la configuració urbanística.

L’objectiu de la visita, doncs, era conèixer el funcionament de la recollida selectiva porta a porta i assessorar-se de tot el procés per implementar una recollida d’aquestes característiques al seu municipi. A més, també va conèixer les instal•lacions de la Mancomunitat La Plana on es gestiona també un part de la matèria orgànica recollida porta a porta i amb bossa compostable als seus municipis membres, perquè tenen també la intenció de gestionar-se la matèria orgànica amb col•laboració d’una empresa social, que es recolliria mitjançant el nou sistema i obtenir també un compost de gran qualitat.

El mateix dia, el tècnic també va fer un seguiment de la recollida nocturna del municipi observant els carrers i també la logística de recollida per part dels operaris de la recollida de la Mancomunitat. Durant la visita el tècnic, va mostrar una gran predisposició a conèixer a fons el model i un gran interès en tot el què implica portar a terme una recollida d’aquestes característiques, des de la recollida de dades, redacció del projecte, realització de la campanya de comunicació, implantació i posteriorment seguiment.

Paral•lelament, ja ha comunicat que s’ha posat a treballar per tirar endavant la implantació d’aquesta recollida al seu municipi i de realitzar una visita posterior. Aquesta visita però, es realitzaria també amb la presència dels polítics del consistori perquè també coneguin el porta a porta i parlin amb els seus homòlegs catalans per conèixer quin paper juguen en tot el procés i quina implicació han de tenir amb una implantació d’un nou sistema de recollida de residus municipal.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA