municipis

L’ús combinat de la bossa compostable i els cubells perforats és el sistema més acceptat per a la separació de la matèria orgànica a les llars

Aquesta és una de les conclusions de l’estudi sobre els impactes de l’ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM, que va presentar l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta a la UAB.

Dins el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que ha tingut lloc del 20 al 28 de novembre de 2010, l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta ha presentat l’estudi: Impactes de l’ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM. Efectes sobre la prevenció.

Aquest estudi és un projecte singular d’interès general subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya, sol•licitat per l’Ajuntament de Malla i coordinat i realitzat per l’Associació, amb la col•laboració del grup de compostatge de residus sòlids orgànics del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona i que ha comptat també amb el suport material de les empreses Saplex i Novamont i els municipis de Sant Antoni de Vilamajor, Miravet, Vilajuïga i Artesa de Lleida.

L’objectiu d’aquesta presentació ha estat donar a conèixer els principals beneficis de l’ús de la bossa compostable i el seu interès dins de la setmana europea de prevenció rau en què gràcies a la transpirabilitat de la bossa compostable, el seu ús junt amb el cubell airejat permet reduir bona part de la humitat de la FORM, fet que es tradueix en la pèrdua de pes del residu orgànic, ajudant a assolir els objectius de reducció establerts en el PROGREMIC 2007-2012,.

L’ús combinat de la bossa de plàstic compostable i els cubells perforats – combinació coneguda com a sistema airejat – contribueix clarament a assolir els objectius de prevenció i reciclatge a Catalunya, que emanen la jerarquia de gestió sostenible dels residus. En concret:

- Els municipis que han implantat l’ús obligatori de la bossa compostable per a la recollida selectiva de la FORM tenen una mitjana d’impropis de l’1,53% (la mitjana catalana és superior al 10%).

- L’ús del sistema airejat per separar la matèria orgànica en origen permet una reducció dels residus a recollir d’entre un 3 i un 4%, contribuint a assolir entre un 60 i un 77% de l’objectiu de reducció del 2% dels Residus Municipals previstos per a la matèria orgànica.

- Des del punt de vista de l’usuari, en base al treball de camp realitzat i en comparació a l’ús de cubells estancs i bosses de plàstic convencionals, l’ús del sistema airejat (bossa compostable + cubell perforat) ha estat acceptat plenament i, a nivell global, és el que més ha agradat amb molta diferència respecte la resta: per la manca d’acumulacions d’aigua, la manca d’olors... fet que possibilita una major participació ciutadana en la separació de la FORM, element central en tot programa de gestió de residus.

Com a conclusió general, l’ús del sistema cubell airejat i bossa compostable per a la recollida de la FORM a Catalunya suposa una millora substancial respecte els altres sistemes utilitzats per a la separació domèstica en origen.

Estudi disponible en català i castellà, descarregable a: www.portaaporta.cat

fletxa Veure document
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA