municipis

L'Associació lliura l'Estudi sobre l'impacte de l'ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM a l'ARC

El projecte singular d’interès general "Impactes de l'ús de la bossa compostable en la gestió de la FORM" es va sol·licitar per part l’Ajuntament de Malla a les subvencions de l'Agència de Residus de Catalunya.
EL projecte ha estat coordinat i realitzat per l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta, amb la col·laboració del Grup de compostatge de residus sòlids orgànics del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona i la col·laboració de l'empresa SAPLEX S.A.
L'Estudi ja s'ha lliurat i presentat a l'Agència de Residus de Catalunya i suposa un nova aportació i aprofundiment al coneixement de bones pràctiques en la gestió de la FORM, amb l'ús de bosses compostable i cubells airejats, sobretot en entorns de municipis amb sistemes de recollida selectiva porta a porta.

L'Estudi demostra els beneficis ambientals, socials i econòmics de l'ús de les bosses compostables i els cubells airejats en la separació en origen de la matèria orgànica, la recollida selectiva i el tractament de la FORM.

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA