Castellvell del Camp implantarà la recollida "porta a porta" a partir de novembre

L'Ajuntament de Castellvell del Camp implantarà a partir de la segona quinzena de novembre el nou servei de recollida selectiva de residus “porta a porta”, que SECOMSA gestiona al Baix Camp. El sistema consisteix en la recollida diària a la porta de casa de totes les fraccions excepte el vidre, que es podrà dipositar a contenidors de carrer com fins ara. Els veïns i les veïnes hauran de treure cada nit el cubell amb la fracció que toca, amb l'excepció de restes de bolquers i compreses, que es podran dipositar cada dia. La ciutadania també disposarà de dues àrees d'emergència, on podran llençar els residus en cas que es produeixi una generació de residus més alta de l'habitual. Pròximament es farà la bustiada d'un tríptic a la població, en el qual s'explicarà com serà la recollida, on s'ubicaran les àrees d'emergència, així com el calendari establert.

Veure més