municipis

Conclusiones de la jornada y retos de futuro

Conclusiones de la jornada técnica del 3 de junio del 2010

fletxa Ver documento
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA