municipis

Programa de la jornada sobre la recogida de residuos PAP y de los sistemas de Pago por Generación en GIRONA

Jornada sobre la recogida selectiva puerta a puerta y de los sistemas de pago por generación, el día 18 de febrero de 2016 en Girona.

fletxa Ver documento
 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA