municipis

Estudio de la implantación del compostaje de la FORM a pequeña escala

La Vola (2009)
Se pueden consultar en catalán en: http://www.biodiversitat.cat/Arxius_dades/estudi_compostatge.pdf

 
 
     
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA